strony internetowe firmy CPU ZETO: www.cpu-zeto.pl www.cmsthea.pl www.getagility.pl

O NAS

 
logo CPU ZETO

CPU ZETO Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
jest firmą informatyczną działającą głównie na rynku południowo-zachodniej Polski. Jesteśmy jedną z największych firm IT na Dolnym Śląsku o bogatej tradycji informatycznej, działającą na rynku od 1971 roku, przygotowaną do rozwiązywania złożonych problemów informatycznych Klientów i dysponującą dużym potencjałem usługowym.

Firma CPU ZETO świadczy kompleksowe usługi na wszystkich etapach procesu informatyzacji. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie oczekiwań każdego Klienta poprzez holistyczne podejście do jego problemów natury informatycznej. Z uwagą analizujemy potrzeby naszych Klientów, doradzamy w zakresie doboru najlepszych rozwiązań informatycznych: sprzętu komputerowego, biurowego, fiskalnego, systemów informatycznych, sieci komputerowych i teletechnicznych, czy aplikacji i stron internetowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi Klientami, dbając o jak najlepszą komunikację i przepływ informacji. Każdorazowo przeprowadzamy szkolenia stanowiskowe lub specjalistyczne, dzięki którym nasi Klienci otrzymują odpowiednie wsparcie techniczne i merytoryczne zaimplementowanych rozwiązań IT.


Głównym celem przyjętej w CPU ZETO Polityki Jakości jest spełnianie potrzeb i oczekiwań Klientów na jak najwyższym poziomie jakości, w sposób umożliwiający osiąganie satysfakcji przez obie strony. Mając na uwadze jak najlepsze wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji wg norm PN-EN ISO 9001:2009; PN-ISO/IEC ISO 27001:2007. Wszystkie działania spółki są ukierunkowane na jak najlepszą obsługę Klientów poprzez realizację naszej misji, którą jest: "Dostarczanie zasobów i narzędzi wspomagających budowę społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji."

więcej o naszej firmie oraz jej usługach na głównej stronie internetowej firmy
www.cpu-zeto.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

PN-EN ISO 9001:2009  |  PN-ISO/IEC 27001:2007

NIP: 611-02-03-374
REGON: 230521979
KRS: 0000050223
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Kapitał zakładowy wpłacony w całości.
Wysokość kapitału zakładowego: 487 500,00 zł

KONTO BANKOWE
Bank Zachodni WBK S.A. O/Jelenia Góra
nr 11 1090 1926 0000 0005 1400 5167
  Idż na Górę