Kampanie reklamowe organizowane przez duże przedsiębiorstwa, najczęściej na rozległym obszarze, muszą być wspierane przez organizacje zewnętrzne, na przykład przez dom mediowy. To właśnie on odpowiada za kluczowe elementy, w tym planowanie, negocjacje cen i zakup kampanii w mass mediach. Stanowi on punkt wyjścia do pozostałych działań marketingowych, zapewniając odpowiedni tok działań.

W porównaniu z agencją reklamową, której zadaniem jest prowadzenie prostych kampanii, dom mediowy może realizować zaawansowane operacje, zawierające dokładniej określone cele. Pozwala przeprowadzić badania, dzięki którym można określić grupę docelową oraz zainteresować nią danymi produktami lub usługami i dotrzeć do niej za pomocą reklam dostępnych w środkach przekazu.

Struktura

Organem nadrzędnym jest zarząd. Podlegają mu następujące działy:

  • pracownicy zajmujący się pozyskiwaniem klientów oraz dbanie o obecnych kontrahentów,
  • osoby zajmujące się zakupem powierzchni reklamowej i czasu reklamowego,
  • dział obsługi klienta, do którego zadań należy obsługa zleceń, strategie mediowe oraz dostosowywanie strategii do obecnych warunków rynku,
  • dział marketingu,
  • administracja i finanse.

Zalety współpracy

Fachowcy, którzy bardzo dobrze znają rynek, pozwalają przedsiębiorstwu skupić się na innych obszarach działalności. Są gwarantem prawidłowej realizacji obranej strategii i osiągnięcia zamierzonych celów kampanii reklamowej. Małe firmy angażują domy mediowe aby przedstawiły konkretne koncepcje kampanii. Natomiast dla dużych przedsiębiorstw to dobry sposób na optymalizację kosztów promocji i pewność uzyskania zwrotu poniesionych nakładów.

Sprawdź https://wedo.pl/